-- איקא הדרכות בע"מ - למידה היברידית באיקא
אפיון - טכנולוגיית הלמידה ההיברידית בתחום האימון, מאפשרת לקיים הכשרה אינטראקטיבית ורב גונית. תלמידים
              מכל מקום בעולם יכולים להצטרף לכיתה שלומדת באופן פרונטלי, בו זמנית ולהרגיש חוויית לימוד זהה לזו של
              המשתתף בכיתה. 


נסיון - טכנולוגיית הלמידה ההיברידית בתחום האימון פותחה ויושמה באיקא כבר בשנת 2016.

ערכים - חדשנות ופיתוח טכנולוגיות למידה מתקדמות, אלו ערכים שמאפיינים את פעילותה של איקא מאז היווסדה.
               הסטודנטים והבוגרים נהנים כל העת מפירותיהם של תהליכים אלו.


גלובליות- מאז 2016, משתתפים בקורסים של איקא סטודנטים מרחבי העולם באמצעות טכנולוגיה זו.

דיוק ההכשרה - הטכנולוגיה החדשנית, לאור יכולותיה המגוונות, מאפשרת דיוק מירבי בהטמעת מתודולוגיית האימון.

עסק לאימון גלובלי- הבוגרים צוברים התנסות משמעותית במהלך הקורס, בכל ההיבטים המקצועיים של האימון
                                     המקוון. בכך, הקורס מכשיר אותם היטב לניהול אפקטיבי של עסק אימון מרחוק.


 

יתרונות הלמידה ההיברידית באיקא

 
איקא הדרכות    |  טלפון:  03-7286000  |   דוא"ל:  office@ika-il.com