מודלים אימוניים

​ ​
מס"ד מועד הפרסום   שם המאמן נושא המודל שם המודל רציונאל
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
איקא הדרכות    |  טלפון:  03-7286000  |   דוא"ל:  office@ika-il.com