מוקד שירות ועזרה בהתאמת מאמן וייועץ אסטרטגי :  03-7286000
סיווג לפי תחומי אימוןיועצים אסטרטגיים

 שירותי אימון וייעוץ אסטרטגי מקצועיים - בפריסה ארצית

מאמנים ויועצים אסטרטגיים מוסמכים ע"י איקא

 
איקא הדרכות    |  טלפון:  03-7286000  |   דוא"ל:  office@ika-il.com