איקא הדרכות בע"מ - 20 כללי הזהב בבניה ויישום אסטרטגיה

20 כללי הזהב בבניה ויישום אסטרטגיה מאת: ראובן כ''ץ

 1. נקודת המוצא בבניית אסטרטגיה היא התוצאות ברמת ההפשטה הגבוהה ביותר ובראיית הטווח הארוך ביותר האפשרי. ככל שנשקיע יותר באיתור, דיון, והגדרה של תוצאות אלה - כך גדל הסיכוי להצליח. לאסטרטגיה 3 רמות - אסטרטגית. טקטית. אופרטיבית. וכל רמה בנויה מאותן 3 רמות. כלומר: 3x3 = 9 רמות.
2. התוצאות המופיעות באסטרטגיה הן גורם דינאמי המכוון לתוצאות ולפעילות במציאות. הן ואין בלתן.
3. הבסיס ההכרחי לבניית אסטרטגיה הוא בוחן מציאות חד ונקי מכל הטיה והטעייה, הכרה מושגית ברורה ומובחנת, ידע ומידע מקיף ומעמיק על המציאות ופרשנות נכונה ותקפה. - הלקוח הוא בעל הידע הרב ביותר לגבי המערכת בה נעשה הייעוץ האסטרטגי! ולכן, יש להקשיב לו בעיון ובקשב רב ולהובילו ע''י שאלת השאלות הנכונות.
4.  התוצאות המובילות בסיכוי הגבוה ביותר להצלחה הן אלה הנגזרות מהתוצאות ברמת ההפשטה הגבוהה ביותר.
5. תוצאה שאיננה ניתנת למדידה איננה תוצאה! התוצאות המוגדרות באסטרטגיה חייבות להיות מדידות ו/או מדידות בהגדרתן.
6. תוצאה מדידה הינה תוצאה שניתן לגזור ממנה לפחות מדד אחד על פיו ניתן למדוד בצורה מדויקת את מידת ההצלחה בהשגתה.
7. תוצאה מדידה בהגדרתה הינה תוצאה אשר בניסוחה מצוי לפחות מדד אחד באמצעותו ניתן למדוד את מידת השגתה.
8. התוצאות המדידות הן: חזון. ייעוד. מטרה. ערכים. תפוקה.- מכיוון שתוצאות אלה אינן מדידות בהגדרתן, יש לצרף לכל תוצאה לפחות מדד אחד להצלחה.
9. מדדי הצלחה הינם בעלי משמעות אך ורק אם נגזרו מהם יעדים מדידים בהגדרתם.
10. התוצאות המדידות בהגדרתן הינן יעדים ויעדי ביניים הכוללים מועדי ביצוע.
11. תוצאה איכותית חייבת להיות מדידה כמותית!
12. כל תוצאה הינה אמצעי להשגת תוצאות נוספות. [ למעט אושר ]
13. ככל שנזהה ונגדיר יותר תוצאות נוספות לכל תוצאה המופיעה באסטרטגיה - כך גדל הסיכוי להצליח.
14. מכיוון שהאסטרטגיה היא סטטית והמציאות היא דינאמית, יש להתייחס לכל תוצאה כאובייקט דינאמי  - לשם כך יש לקיים רמת בקרה גבוהה ככל האפשר, כולל אופציה לשינוי תוצאות.
15. מכיוון שאסטרטגיה הינה למעשה ברירת המחדל של ניבוי העתיד - העיתוי והתזמון הם תנאי הכרחי למימושה המוצלח.
16. אסטרטגיה שלא שווקה כראוי דומה למוצר מעולה שאף אחד אינו יודע על קיומו.
17. אסטרטגיה שאיננה ברורה ומוסכמת על כל הגורמים הרלבנטיים היכולים להשפיע על מידת מימושה, לא תצלח.
18. אסטרטגיה הברורה לגורמים הלא רלבנטיים...לא תצלח.
19. טכנולוגיה, תחכום, יצירתיות, תחבולה, עורמה והטעייה- בגבולות המוסר והאתיקה - הינם מרכיבי יסוד בכל אסטרטגיה.
20. ניהול יעיל ואפקטיבי של משאבים וזמן, הם תנאי הכרחי למימוש מוצלח של אסטרטגיה. [לעיתים, ניהול משאבים על פני זמן היא אסטרטגיה בפני עצמה].

 
 
איקא הדרכות    |  טלפון:  03-7286000  |   דוא"ל:  office@ika-il.com