הסבר לגביי נוהל הסמכת בוגרי איקא

איקא מקנה הסמכה בינ"ל לבוגריה מרחבי העולם, לאחר שעמדו בכל דרישות ההכשרה וההסמכה עפ"י מתודולוגיית האימון והייעוץ ממוקד תוצאות. מתודולוגיה זו הינה בלעדית לאיקא ופותחה ע"י ראובן כ"ץ מייסד איקא. ההסמכה ניתנת באמצעות חטיבת ההסמכות הבינ"ל של איקא. איקא פועלת באחריות מקצועית כלפי ציבור הלקוחות. הנוהל מיועד לוודא שמאמן שמקבל הסמכה מאיקא נמצא ברמת כשרות מקצועית הולמת לרבות צורך בביצוע ריענון מקצועי של המתודולוגיה והקוד האתי של איקא לפי הכללים המוגדרים בנוהל שגובשו כפועל יוצא של ניסיון מצטבר בעקבות מפעילות של שנים רבות.