לגביי נוהל הכשרת והסמכת בוגרי איקא

איקא מקנה הסמכה בינ"ל לבוגריה מרחבי העולם, לאחר שעמדו בכל דרישות ההכשרה וההסמכה עפ"י מתודולוגיית האימון והייעוץ ממוקד תוצאות. מתודולוגיה זו הינה בלעדית לאיקא ופותחה ע"י ראובן כ"ץ מייסד איקא. ההסמכה ניתנת באמצעות חטיבת ההסמכות הבינ"ל של איקא. אנו פועלים באחריות מקצועית גבוהה ביותר כלפי ציבור הלקוחות. מתוך כך, הנוהל מיועד לוודא שמאמן ויועץ אסטרטגי שמקבלים תעודה כלשהי מאיקא נמצאים ברמת כשרות מקצועית הולמת ומעודכנים בחידושים המתודולוגיים ובעידכונים האתיים הרלוונטיים. הליך זה מתבצע באמצעות ריענון מקצועי תקופתי של המתודולוגיה והקוד האתי של איקא לפי הכללים המוגדרים בנוהל, אשר גובשו כפועל יוצא של ניסיון מצטבר רב בהמשך לפעילות מקצועית של שנים רבות.