קורס הסמכה ליועץ אסטרטגי בינ"ל - ISPC

תכנית זו נבנית עד לשלב בו ניתן לגזור ממנה את יעדי הביצוע ותוכניות הפעולה המתאימים ביותר ליישומה ומימושה המוצלח במציאות. אסטרטגיה נכונה הינה הגורם המשפיע יותר מכל על הצלחתם של פרטים וארגונים. תפקידו העיקרי של היועץ האסטרטגי הינו ללוות לקוחות רלוונטיים ואשר מתאימים לתהליך, מכל תחומי הפעילות,  בבניית אסטרטגיית ההצלחה והוצאתה אל הפועל בדרך האפקטיבית והמתאימה ביותר. מטרתו העיקרית של קורס זה הינה להכשיר ולהסמיך את בוגריו לשמש כיועצים אסטרטגיים מקצועיים עפ"י מתודולוגיה מובנית וייחודית של איקא אשר מקנה כלים חשיבתיים ואופרטיביים לבניית אסטרטגיה והוצאתה אל הפועל בדרך אפקטיבית, שיטתית ומקצועית.    גישה, שיטה ומבנה הקורס הקורס מלמד ומקנה מתודולוגיית ייעוץ אסטרטגיה כוללת ארגז כלים ייחודי. מתודולוגיה זו הוכיחה את האפקטיביות שלה בבניית אסטרטגיית הצלחה והוצאתה אל הפועל במסגרת ליווי פרטני או קבוצתי של מנהלים מכל תחומי הפעילות. המתודולוגיה הנלמדת בקורס, מתאימה לליווי בעיקר פרטני (אחד על אחד) אך גם של קבוצות קטנות של אותם מנהלים או מנהיגים מכל תחום פעילות אשר אמונים ואחראיים (גם ברמה הניהולית וגם ברמת האחריות המשפטית) להתוות ולהוביל את האסטרטגיה של ארגונים מכל סוג. סביבת הניהול המודרנית על מאפייניה השונים, מקצינה את תחושת ה"בדידות הניהולית" שחש המנהל בראש הפירמידה. הייעוץ האסטרטגי עפ"י השיטה הייחודית הנלמדת בקורס, מלווה את המנהל באמצעות הקניית ארגז כלים חשיבתיים ואופרטיביים כדי שיוכל לגבש ולהמשיג לעצמו את אסטרטגיית ההצלחה המתאימה ולהוציאה אל הפועל עפ"י ערכיו וה"אני מאמין" הניהולי שלו. מתודולוגיה זו, על כל  שלביה, מרכיביה וכלי היישום שבה, תילמד ותוקנה בקורס. על  בסיס המתודולוגיה הייחודית לבניית אסטרטגיה, ילמדו תלמידי הקורס את דרכי היישום בתחומים ספציפיים בהם נדרשת בניית אסטרטגיה. כל תלמיד בקורס ילמד את המתודולוגיה וארגז הכלים בתחומים בהם הוא עוסק כיום, וייחשף לתחומים נוספים בהם יתכן וירצה לפעול בעתיד.