יתרונות ההסמכה הבינ"ל באיקא

איקא מקנה הסמכה בינ"ל לבוגריה מרחבי העולם, לאחר שעמדו בכל דרישות ההכשרה וההסמכה עפ"י מתודולוגיית האימון והייעוץ ממוקד תוצאות.

קרא עוד  

לגביי נוהל הכשרת והסמכת בוגרי איקא

הנוהל מסדיר את דרישות ונהלי ההסמכה במסגרת קורסי ההכשרה של איקא וכן מתייחס ומגדיר את המקרים בהם קיים צורך בריענון המתודולוגיה לאחר שנים מסיום הקורס.

קרא עוד  

חברות בקהילת איקא - ערכים מוספים

החברות בקהילת הבוגרים של איקא מקנה לבוגרי הקורסים ערכים מקצועיים משמעותיים כדי לאפשר התפתחות מקצועית ועיסוק אחראי ומקצועי באימון וייעוץ:

קרא עוד  

הקוד האתי של חברי איקא

הקוד האתי הינה מערכת של "תמרורים" ונהלים של קהילה מקצועית אשר אמורים להבטיח התנהלות אתית וערכית של הבוגר בפרקטיקה המקצועית שלו.

קרא עוד