חברות בקהילת איקא - ערכים מוספים
 • מפגשי סופרוויז'ן לאורך כל השנה

 • ריענון מקצועי לבוגרים שסיימו לפני זמן רב, בעלות מופחתת

 • כנסים מקצועיים בעלות סימלית

 • נוכחות אינטרנטית במסגרת אינדקס בוגרים פעיל ומעודכן, מפולח לפי אזורים גאוגרפיים ותחומי התמחות

 • הנחה בביטוח אחריות מקצועית

 • ייעוץ משפטי ראשוני ללא תשלום, בנושאים של אחריות מקצועית

 • חברות בקבוצת "ווטסאפ בוגרים" באמצעותה אנו מעדכנים לגבי הפעילויות הרבעוניות

 • חשיפה והעשרה בכלי אימון חדשניים

 • זכאות להשתתף בפורומים / ועדות מקצועיות שונות

 • הדרכה לפתיחת עסק לאימון / ייעוץ

 • זכאות להשתתף ביוזמות מקצועיות מגוונות